Methode

Een coachingstraject bestaat doorgaans uit vijf sessies. De praktijk wijst uit dat dit voldoende is om bewust te worden van uw zelfbeeld, drijfveren en doelen. En om die ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Afhankelijk van uw eigen tempo kan de sessie elke week worden gedaan, om de twee weken of met een langere tussenpoos. Zijn uw doelen eerder bereikt dan hoeven de vijf sessies niet afgemaakt te worden. U bepaalt uiteindelijk zelf het succes van uw eigen voortgang. Conscius maakt ondermeer gebruik van de MDI Analyse

Gedrag en Drijfveren

In alles wat u doet, heeft u te maken met andere mensen. Met de één ervaart u direct een klik, met de ander komt u wellicht nooit verder dan een beleefde groet.
Dat heeft alles te maken met de combinatie van gedrag en drijfveren.
Deze verschilt van persoon tot persoon.

Inzicht hebben in ons eigen gedrag of in die van collega's is verhelderend en bijzonder nuttig. 
De MDI Analyse, een werkgerelateerd meetinstrument om gedrag en drijfveren te analyseren, zorgt hiervoor.
MDI staat voor: Management Development Instrument.

                          De gedragsanalyse geeft een beeld van hoe we:
                           * Reageren op onze omgeving
                           * Invloed uitoefenen op anderen
                           * Omgaan met problemen, uitdagingen, veranderingen en regels

                          En geeft inzicht in onze drijfveren:
                           * Waarvoor komen we in actie
                           * Waar liggen onze interesses
                           * Wat maakt ons gelukkig     

We meten en beoordelen het gedrag aan de hand van vier gedragstijlen.
Hiervoor gebruiken we het DISC persoonlijkheidsmodel.
DISC staat voor: Dominantie, Invloed, Stabiliteit,en Conformiteit.
Het model meet:

D = Dominantie:
Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen
I   = Invloed: Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunten
S = Stabiliteit: Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving
C = Conformiteit: Hoe u omgaat met regels, details en procedures

Dit model kent geen goed of fout, maar geeft een diagnose van uw unieke persoonlijkheid. Het verklaart hoe u tegen bepaalde zaken aankijkt en waarom u bepaald gedrag vertoont. Op basis van de uitkomst kunnen we gericht sturen op de doelen die u wilt bereiken. Door bepaalde eigenschappen te versterken en andere juist ondergeschikt te maken.

Download nu de gratis brochure voor de MDI gedrag en drijfveren Analyse (PDF) 
(de teksten in de brochure zijn goedgekeurd door MDI Benelux)Andere methoden die ik gebruik in mijn praktijk: RET, Visualisatie, Provocatief coachen, wandel-coaching, voice dialogue.

Blijvend leren
Vanuit een duidelijk zelfbeeld wordt de mogelijkheid gecreëerd om ván en dóór uzelf te leren. Bewustwording hiervan geeft u de kans dit proces zelf te sturen en uiteindelijk zelf oplossingen te blijven zien. Zonder bewustwording kan dit niet gerealiseerd worden. Zo zal uw zelflerend, zelfsturend én zelfoplossend vermogen toenemen. Blijvend! De balans in uw situatie, uw leven, zal hiermee voortdurend gevonden kunnen worden. Het wordt een continu proces waar u blijvend van profiteert.