KOSTEN VAN MEDIATION
De kosten van een mediationprocedure zijn:
·         het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen;
·         de door de mediator en de hulppersonen gemaakte kosten.
Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.
Het tarief van Mediation bij Conscius bedraagt €145,- per uur exclusief 19% BTW, reiskosten en verslaglegging.
Eventuele kosten van de huur van een gespreksruimte en de kosten van de inhuur van derden worden apart in rekening gebracht. 
Meestal worden de kosten door de partijen gedeeld. Hierover kunnen echter onderling andere afspraken worden gemaakt.